MY SME ST TECHNOLOGY

Prinášame na trh služby pre zákazníkov v rôznych oblastiach výroby obchodu a služieb.

V našom portóliu sme zabudovali činnosti, ktoré sú zamerané na udrživanie hmotných ako aj nehmotných hôdnot naších zákazníkov. Či už je to správa aktív zákazníka alebo podporné činnosti pri výrobných procesoch.

Náš odborný tím nám umožnuje držať pozíciu stabilnej spoločnosti na trhu.

NAŠE ZRUČNOSTI

Mechatronika inžiniering
98%
Obchodné aktivity
90%
Vyhovorky
5%
Pozvanie na kávu
97%

ST Technology tím

Viktor Minárik
Majiteľ/konateľ
Tel:+421915734684
Radoslav Minárik
Obchodný manažer
Tel:.+421914329661
Peter Oriešek
Operativný manažer
Tel:+421902515234
Erika Mináriková
Obchodný manažer
Tel:+421914329660